:: 30008015 محل شهرک جهاد متراژ 75 : 2خوابه قیمت 85میلیون :: 30008014 محل شهرک جهاد متراژ 75 : 2خوابه قیمت 85میلیون محل پل اجلالیه متراژ 50 : 1خوابه قیمت 95میلیون :: 30008013 محل شهرک جهاد متراژ 75 : 2خوابه قیمت 85میلیون محل پل اجلالیه متراژ 50 : 1خوابه قیمت 95میلیون محل شهرک صدرا متراژ 24 قیمت 150میلیون :: 30008012 محل شهرک جهاد متراژ 75 : 2خوابه قیمت 85میلیون محل پل اجلالیه متراژ 50 : 1خوابه قیمت 95میلیون محل شهرک صدرا متراژ 24 قیمت 150میلیون محل فرهنگیان فاز 2 شهرک کشمیر متراژ 96 : 2خوابه قیمت 155میلیون :: 30008011 محل شهرک جهاد متراژ 75 : 2خوابه قیمت 85میلیون محل پل اجلالیه متراژ 50 : 1خوابه قیمت 95میلیون محل شهرک صدرا متراژ 24 قیمت 150میلیون محل فرهنگیان فاز 2 شهرک کشمیر متراژ 96 : 2خوابه قیمت 155میلیون :: 30008010 محل شهرک جهاد متراژ 75 : 2خوابه قیمت 85میلیون محل پل اجلالیه متراژ 50 : 1خوابه قیمت 95میلیون محل شهرک صدرا متراژ 24 قیمت 150میلیون محل فرهنگیان فاز 2 شهرک کشمیر متراژ 96 : 2خوابه قیمت 155میلیون محل رشیدی متراژ 280 : در توضیحات قیمت 420میلیون :: 30008009 محل شهرک جهاد متراژ 75 : 2خوابه قیمت 85میلیون محل پل اجلالیه متراژ 50 : 1خوابه قیمت 95میلیون محل شهرک صدرا متراژ 24 قیمت 150میلیون محل فرهنگیان فاز 2 شهرک کشمیر متراژ 96 : 2خوابه قیمت 155میلیون محل رشیدی متراژ 280 : در توضیحات قیمت 420میلیون محل زیباشهر متراژ 80 : 2خوابه قیمت 125میلیون :: 30008008 محل شهرک جهاد متراژ 75 : 2خوابه قیمت 85میلیون محل پل اجلالیه متراژ 50 : 1خوابه قیمت 95میلیون محل شهرک صدرا متراژ 24 قیمت 150میلیون محل فرهنگیان فاز 2 شهرک کشمیر متراژ 96 : 2خوابه قیمت 155میلیون محل رشیدی متراژ 280 : در توضیحات قیمت 420میلیون محل زیباشهر متراژ 80 : 2خوابه قیمت 125میلیون محل میدان نیایش متراژ 80 : 2خوابه قیمت 90میلیون :: 30008007 محل شهرک جهاد متراژ 75 : 2خوابه قیمت 85میلیون محل پل اجلالیه متراژ 50 : 1خوابه قیمت 95میلیون محل شهرک صدرا متراژ 24 قیمت 150میلیون محل فرهنگیان فاز 2 شهرک کشمیر متراژ 96 : 2خوابه قیمت 155میلیون محل رشیدی متراژ 280 : در توضیحات قیمت 420میلیون محل زیباشهر متراژ 80 : 2خوابه قیمت 125میلیون محل میدان نیایش متراژ 80 : 2خوابه قیمت 90میلیون محل چهار راه نوبهار متراژ 65 : 1خوابه قیمت 143 میلیون :: 30008006 محل شهرک جهاد متراژ 75 : 2خوابه قیمت 85میلیون محل پل اجلالیه متراژ 50 : 1خوابه قیمت 95میلیون محل شهرک صدرا متراژ 24 قیمت 150میلیون محل فرهنگیان فاز 2 شهرک کشمیر متراژ 96 : 2خوابه قیمت 155میلیون محل رشیدی متراژ 280 : در توضیحات قیمت 420میلیون محل زیباشهر متراژ 80 : 2خوابه قیمت 125میلیون محل میدان نیایش متراژ 80 : 2خوابه قیمت 90میلیون محل چهار راه نوبهار متراژ 65 : 1خوابه قیمت 143 میلیون محل بلوار متراژ 171 : 2خوابه قیمت 260میلیون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاریخ جاری
93/05/02 پنجشنبه 22:09
جستجوی پیشرفته املاک
کد 8 رقمی ملک:
روش جستجو:
به صورت عادی
مقادیر شامل تمام کلمات باشد (AND)
مقادیر شامل یک از کلمات باشد(OR)

دسته بندی ملک:
موقعیت جغرافیایی:
جستجو بر اساس متراژ ملک:
جستجو بر اساس قیمت ملک:
جستجو بر اساس قیمت رهن:


فعالان صنعت ساختمان
  1. UPVC شریف کار

    UPVC شریف کار
  2. upvc بهین پنجره

    upvc بهین پنجره
پیشنهاد های ویژه
پردیس 2
آمار بازدید 7روز اخیر(کرمانشاه)
93/05/02
بازدید: ۶١۶
ملک: ٠

93/05/01
بازدید: ١٠٣١
ملک: ٠

93/04/31
بازدید: ١١٣٩
ملک: ٠

93/04/30
بازدید: ۴٩٠
ملک: ٠

93/04/29
بازدید: ۶١۶
ملک: ٠

93/04/28
بازدید: ١٠٧٩
ملک: ٠

93/04/27
بازدید: ۵٠٨
ملک: ٠

بازدید روزانه باباتاجر به مرز 1500 رسید
محصولات و خدمات خود را در باباتاجر معرفی کنید
دفتر مرکزی باباتاجر در مجتمع اداری تجاری پردیس 2
عرضه کالا و خدمات ساختمانی با برندهای معتبر در باباتاجر
املاک عکاسی شده
املاک متنی صفحه اول